Pubillatge d’Argentona

Ahir, dia quatre d’agost, el pubillatge mataroní va tornar a sortir, això si, a una vila molt més propera: Argentona. L’hereu, la donzella i el fadrí de Mataró vam assistir al comiat i proclamació del pubillatge argentoní, que passa de tres a cinc membres.

Pubillatge Rasquera

El passat 2 d’agost, el pubillatge mataroní ha assistit a l’acte de comiat i proclamació del pubillatge 2019 a Rasquera, amb el seu peculiar sistema de quintos. Hi han estat l’hereu, Oriol Ibáñez; el fadrí, Ismael Lorente i la donzella Zhen Miquel.

Contactar